Skuteczność antykoncepcji awaryjnej

seks
Antykoncepcja awaryjna jest sposobem na zabezpieczenie się przed ciążą w nagłej i wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku braku efektywnej ochrony podczas stosunku lub niezastosowania żadnej metody. W Polsce dostępne są dwie tabletki dzień po – Escapelle zawierająca lewnorgestrel oraz EllaOne z octanem uliprystalu. Oba te środki mają podobne działanie, a podstawową różnicą jest zalecany czas przyjęcia. Antykoncepcja awaryjna nie powinna być przyjmowana prewencyjnie, dlatego nie zastępuje ona innych form zabezpieczenia. Jej skuteczność zależy od kilku czynników.

Czas przyjęcia tabletki dzień po

Prawidłowość działania antykoncepcji awaryjnej w dużym stopniu zależy od czasu jej przyjęcia. Tabletka dzień po z octanem uliprystalu może być zastosowana do 120 godzin od niezabezpieczonego stosunku płciowego, natomiast pigułka z lewnorgestrelem jedynie do 72 godzin. Oba środki zapewniają największą skuteczność w przypadku przyjęcia w czasie 24 godzin od współżycia bez ochrony. Z tego względu recepta na EllaOne lub Escapelle wystawiana jest w oparciu o wywiad lekarski z pacjentką, który można odbyć poprzez zdalną e-konsultację. Warto jednak pamiętać, że nawet antykoncepcja awaryjna zażyta w ciągu doby od stosunku nie zapewnia gwarantowanej ochrony przed nieplanowaną ciążą. Im więcej czasu mija od współżycia, tym spada skuteczność tabletki. Antykoncepcja awaryjna przyjęta w 24 godziny zapewnia skuteczność na poziomie ok. 97,9 – 99 proc.

Stosowanie innych leków razem z antykoncepcją awaryjną

Skuteczność tabletki dzień po mogą zaburzać inne przyjmowane preparaty. Niektóre środki lecznicze wpływają bowiem na wartość pH w żołądku, np. leki zobojętniające. Inhibitory i preparaty pobudzające aktywność CYP3A4 prowadzą natomiast do ograniczenia stężenia substancji czynnej tabletki w osoczu, co obniża jej efektywność. Problemy z prawidłowym działaniem antykoncepcji awaryjnej najczęściej występują wówczas, jeżeli tego rodzaju środki były stosowane w ciągu czterech tygodni przed jej przyjęciem. W takiej sytuacji odradza się przyjmowanie tabletek zawierających octan uliprstalu lub lewonorgestrel. Z tego względu podczas e-konsultacji należy udzielić niezbędnych informacji, zanim zostanie wystawiona recepta online na tabletkę Escapella czy EllaOne.

Ilość przyjętych tabletek dzień po

Tabletka dzień po powinna być przyjęta tylko raz w tym samym cyklu miesiączkowym, ponieważ jej wielokrotne zastosowanie zwiększa ryzyko efektów ubocznych i w żadnym stopniu nie wpływa na podniesienie efektywności. Od tej zasady występuje jednak wyjątek. Jeżeli w ciągu 3 godzin od przyjęcia antykoncepcji awaryjnej wystąpią wymioty, zalecane jest przyjęcie kolejnej dawki. Warto przy tym pamiętać, że Escapelle i EllaOne nie zapewniają skuteczności w przypadku faktycznego zajścia w ciążę i nie działają w sposób poronny. Tabletki te nie zapobiegają też zapłodnieniu wówczas, gdy stosunek płciowy zostanie odbyty po ich przyjęciu. Antykoncepcja awaryjna może też tymczasowo obniżać efektywność tabletek hormonalnych stosowanych na bieżąco. Po zażyciu pigułki dzień po należy kontynuować terapię, pamiętać jednocześnie o stosowaniu mechanicznych form antykoncepcji do momentu rozpoczęcia kolejnego cyklu.

Masa ciała i wskaźnik BMI a efektywność antykoncepcji awaryjnej

Zdaniem specjalistów, tabletka dzień po może być nieco mniej skuteczna w przypadku pacjentów o wysokiej wartości wskaźnika BMI – czyli indeksu masy ciała. Z tego względu kobiety o dużej masie ciała powinny rozwiać swoje wątpliwości podczas konsultacji ze specjalistą, zanim zostanie im wystawiona recepta online. Warto przy tym pamiętać, że stosowanie antykoncepcji awaryjnej nie wpływa na późniejszą płodność pacjentki. Tabletki dzień po opóźniają jedynie owulacji, dlatego możliwość zajścia w ciążę występuje nawet w tym samym cyklu. Po przyjęciu antykoncepcji awaryjnej powszechne jest kilkudniowe opóźnienie okresu, a także pojawienie się skąpych lub nadmiernie obfitych krwawień.