Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Prasóweczki

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do lektury w nowym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy mają nadzieja wysyłania do rzeczy za granicą polskich pracowników jak też obywateli nowych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z pomocy na zajęcie naszym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, to oni są najczęściej delegowanymi do rzeczy za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Delegowanie jest dobrą formą wysłania człowieka do obcego świata w projektu czasowego pisania pozycji w ostatnim świecie. Należy przy tym myśleć, iż w wszystkim okresie w którym pracownik wykonuje swoją książkę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla gościa delegowanego, przy czym w moc dziedzinach obowiązują wyższe ceny płacy minimalnej np. w branży budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do lektury w Niemczech, niezbędne jest zdobycie wizy Vander Elst. Istnieje wówczas wiza organizowana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o działaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do produkcji swoich usług w pozostałym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na ostatniej substancji może tymczasowo kierować swoich gości bez wymogów uzyskiwania dla nich sam pozwoleń na produkcję co zajmowałoby miejsce gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które określają warunki i myśli na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą przekazywać swoich gości do lektury w ich świata.

Niemiecka wiza Vander Elst organizowana stanowi w obiektu tymczasowego oferowania usług w Niemczech pracownika, którego do lektury w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy zbiera się ze zastosowaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi być zawartą umowę o pracę czy zajęcie z Własnym pracodawcą, w kontakcie z tymże pragnie być zabezpieczony i wykonywać minimum od miesiąca u pracodawcy, który pragnie delegować człowieka do lektury w Niemczech. Wymaga w kontakcie z ostatnim legalnie pozostawać na terenie Polski, mieć pozwolenie na pozycję. Wskazany jest dokument organizowany przez Nasz ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w terenie zabezpieczenia społecznego a co ważne aby wystąpić po te fakty wskazane jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa świat w którym pracownik płaci się z osiąganych dochodów.

Przeczytaj:  Czy rozumiesz jak wybrać odpowiedni dywanik do kuchni?

Uzyskanie całych tych listów trwa kilka tygodni a w sukcesu braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może zakończyć się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten termin istnieje więcej niezbędny aby udowodnić, że rzecz w Niemczech nie jest całym celem zatrudnienia gościa a z razu po zatrudnieniu nie pewno on zostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik zatrudniony istnieje na zawodowe w Polsce oraz jego funkcja za granicą ma cel jedynie tymczasowy a w ramach naszej działalności w Polsce został delegowany do działania swoich celów na gruncie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zapisaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z ceną 75 euro (równowartość w złotych polskich). Agencja Work Holding za uwagę przy kompletowaniu i pisaniu wniosku otrzymuje z pracodawcy dodatkową stawkę za usługę w wysokości 250 zł netto za jakiegoś człowieka.

Agencja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom uwaga we całych procedurach i dobre delegowanie swoich gości do Kariery w Niemczech. Nasza usługa jest kompleksowa – z silnej oraz bliskiej rekrutacji gości z boków takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Polska poprzez konsultacje prawne oraz korzyść w załatwieniu wszystkich niezbędnych w toku delegowania pracowników papierów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Przeczytaj:  Praca za granicą Wolin dla Ukraińca i Polaka

Do sądzie należy dołączyć: dwa efekty w języku niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i sztuki u pracodawcy, umowa pracodawcy z spółką z własnego państwa UE, zaświadczenie z firmy świadczącej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi również zgłosić ten fakt w niemczech w nowych siedzibach w współzależności z wielu czynników, które indywidualnie mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu dziedzin.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (oraz dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy również odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy siedzący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik delegowany do lektury w Niemczech podlega przepisom w obszarze płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w współzależności z części i np. ogólna wartość to minimum 9,19 euro brutto za godzinę pracy a dla branży budowlanej obecne w współzależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak także same nazwy do lektury w których pracownicy są delegowani przykładają ogromną rolę do oceny czy pracownicy otrzymują płacę zgodną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco badane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy oraz nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną część wypłaty dla gościa można wypłacić chociaż w budowie ryczałtu czy diety lub w postępowanie niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Polską firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków pozycji oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do którego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w kształcie płynącym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do konsultacji oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców i dodatkowo Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Własnych spółek.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech