Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co zrobić.

Prasóweczki

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać. Odzyskanie pieniędzy przelanych na złe konto będzie spokojniejsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o usługach płatniczych, której założeniem jest ułatwienie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg oryginalnych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na złe konto. Projekt powstał w skutku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz również:

Co spowodować jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte zostały w Parlamencie jednomyślnie, co oferuje o tym, iż to inicjatywa ponad podziałami i bardzo potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw i nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w rozwoju 3 miesięcy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.
Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może sprawić się każdemu
– Z efektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem poważnych problemów. W skrajnych przypadkach klienci tracili w ostatni rada pieniądze, bowiem nie było mechanizmu zmuszającego użytkownika do obrotu środków. Dzięki tej zmianie w grup przypadków zdobędziemy je chociażby w porządku kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Przeczytaj:  Zakupy przez internet

W pracy pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownikowi (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach wykonywanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w artykułach informacyjnych. Do ostatniej chwili, nie było jasnej i jednolitej procedury odzyskiwania takich zabiegów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkownikowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie przekazywałeś swój bank czy WZROST o tym fakcie. Obecny będzie uznawał 3 dni na poinformowanie kliencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w rozwoju 30 dni.

– Zwrot zabiegów będzie robiony na określony rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w rozwoju 1 dnia roboczego będzie stawiał je na konto klienta. Jeżeli w sprzedaż zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Przeczytaj:  Detoks organizmu przy zastosowaniu naturalnych preparatów

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w rozwoju 30 dni, bank czy Krok będzie odpowiedzialny do dania płatnikowi danych odbiorcy.

– Umożliwi to silne dochodzenie roszczenia na odległości sądowej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest przydatne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy nazywa to, że odbiorca omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki związane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do przygotowania proponowanych zmian były fakty zgłaszane przez mężczyzn do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w obiekcie formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, jakie były materiałem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porady Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do harmonii w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki