Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Edukacja osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do niedawna była sprawą marginalizowaną. W ostatnich latach można zaobserwować korzystne zamiany w tym obszarze. Powstaje coraz więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe tej grupy dzieci i młodzieży dzięki właściwie dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz odpowiedniej infrastrukturze.

czytaj więcej