Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Poradniki

Edukacja osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do niedawna była sprawą marginalizowaną. W ostatnich latach można zaobserwować korzystne zamiany w tym obszarze. Powstaje coraz więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe tej grupy dzieci i młodzieży dzięki właściwie dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz odpowiedniej infrastrukturze.

Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może realizować obowiązku szkolnego na terenie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym realizowanym w domu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające stale bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i potrzebujące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a także inni hospitalizowani pacjenci.

Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z metod terapii osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej stosowana jest zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak i z osobami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a także w terapii chorób neurodegeneracyjnych oraz do towarzyszenia osobom w stanie terminalnym.

Przeczytaj:  Czy można używać soli morskiej profilaktycznie?

Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

Osoba z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną komunikuje się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania własnego ciała, do którego prowadzi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza człowieka w stan na pograniczu snu i czuwania, w którym samoświadomość i świadomość tego, co go otacza, stopniowo zanika. Funkcjonowanie w takim stanie może stać się codziennością osób z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, a w rezultacie prowadzić do bierności i apatii. Terapia bazalna pomaga w doborze prawidłowej pozycji do aktywności i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych form i wskazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w zakresie realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób zabawy i wpływa na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.

Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez stały, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, prowadząc do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To bardzo ważna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę prowadzącą do trudności oddechowych.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją czasopisma TerapiaSpecjalna.pl.

Przeczytaj:  Drugi miesiąc ciąży