paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Stepnica

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Nowe Warpno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą liczyć problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. By je napisać, trzeba być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zawarty w nim wniosek został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z tym planem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technologii

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dużego i tekstów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma legalnej definicji paczkomatu. Zabieg jest wyjątkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny spełniać tego pokroju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych toż nie są roboty budowlane. Nie obejmował wtedy celu uzyskania decyzji o potwierdzeniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim obiegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I właśnie sytuacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Przeczytaj:  Walentynki Mirosławiec

Podstawa nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego i w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich dostarczenie oraz danie na fundamencie z ewentualnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami interesowałem się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, prawdopodobnie nie nadążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie oznacza to, że różne linii aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne wzięcia w droga na końcu pełny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one znaleźć odpowiednie użycie do drugich rodzajów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w poszczególnym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że jesteśmy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić wówczas wskazane przesłanki, na wszelkim poziomie ogólności, jednak z dodatkowej strony na końcu jasne, aby nie stanowiło przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na przeznaczone do czasowego wykorzystania w terminie gorszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w następujące pomieszczenie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w niniejszej drugiej grupie. Te z głównej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, jeśli mają pracować dłużej, chcą uzyskania pozwalania na platformę.

Przeczytaj:  Lombard Dobrzany

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do kwestie są dobre z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zajmuje je warunek uzyskania pozwalania na platformę, i dobrze. Cele te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym kierunku. Fakt, że stały wykonane w przeciwnym miejscu a wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których mówi przepis ze względu na swoje gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale te ważniejsze. Żeby właściwie nie było, więc w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest otwierane w realnym miejscu, lecz robione w fabryce. Jest on dostarczany na zajęcie jak gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc od tamtych tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż silna aby go porównać po prostu ze licznym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym stanowisku jak procesu budowlanego. Gdy a ten pomysł nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do jakiegoś urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Nowe Warpno