E-skierowanie – jak rozwiązywać problemy w praktyce

Choroby od A do Z
Od 8 stycznia 2021 r. wszyscy lekarze w Polsce wystawiają obowiązkowe e-skierowania. E-skierowanie jest już kolejną po e-recepcie, usługą e-zdrowia wdrażaną do polskiego systemu opieki zdrowotnej.

E-skierowanie umożliwia przede wszystkim to, że pacjent nie musi dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni, jak to się działo do tej pory. To rozwiązanie uchroni też przed powrotami z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu.

Ponadto nie ma możliwości zgubienia e-skierowania, gdyż będzie ono zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta. Placówka zawsze będzie mogła odtworzyć kod e-skierowania, a pacjent sprawdzić kod na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Zaletą tego rozwiązania jest też możliwość śledzenia historii leczenia na IKP i w każdym momencie sprawdzenia historii e-skierowań.

Wprowadzane rozwiązanie zmniejszy też kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania.

Podpis elektroniczny

Ułatwieniem jest brak wymogu podpisu fizycznego lekarza, gdyż stosuje się podpis elektroniczny. Można na przykład wykorzystać ten sam podpis, który jest wystawiany przy e-zwolnieniu.

Anulowanie skierowania

Lekarz może także anulować wystawione skierowanie w przypadku błędu. Dodatkowo, wdrożenie e-skierowania przyniesie korzyści dla pacjenta i personelu medycznego przez zwiększenie bezpieczeństwa, a także możliwości zebrania i monitorowania danych zdrowotnych chorego na Internetowym Koncie Pacjenta.

Przeczytaj:  Czym mogą skutkować infekcje układu moczowego?

PESEL a ochrona danych

Pacjent jest administratorem swoich danych osobowych i może podać swój numer PESEL w dowolny sposób, czyli przekazać go słownie, przekazać dokument z widocznym numerem PESEL lub zapisać numer PESEL na kartce, którą później należy zwrócić pacjentowi lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanego tam numeru PESEL.

Podmiot powinien zadbać, aby przy okienku znajdowała się tylko jedna osoba. Wymóg podania przez pacjenta numeru PESEL w trakcie rejestracji na wizytę jest zgodny z rozporządzeniem RODO.
Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 20 ust. 2a pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nakłada ona obowiązek udostepnienia świadczeniodawcy klucza dostępu do skierowania albo kodu dostępu i numeru PESEL, w celu wpisania pacjenta na listę oczekujących.