Rodzaje czujników w systemach alarmowych

Rodzaje czujników w systemach alarmowych

Informacje Poradniki Warto przeczytać

Rodzaje czujników w systemach alarmowych – Każdy system alarmowy ma jedno podstawowe zadanie i jest nim bezpieczeństwo. Każdy użytkownik powinien dobrać system alarmowy odpowiednio dla swoich potrzeb. Jak wiadomo, oczekiwania są różne, dlatego też systemy alarmowe różnią się od siebie.

Rodzaje czujników w systemach alarmowych

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów czujników spełniających różne zadania.

Hermetycznie zamknięte kontaktrony

Pierwszym z nich są hermetycznie zamknięte kontaktrony. Jest to bardzo powszechny typ dwuczęściowego czujnika, który działa z elektrycznie przewodzącym kontaktronem, który jest normalnie otwarty lub normalnie zamknięty, gdy pod wpływem pola magnetycznego, podobnie jak w przypadku bliskości drugiego elementu, zamyka się albo otwiera, ponownie w zależności od tego, czy projekt jest normalnie otwarty, czy normalnie zamknięty. To działanie w połączeniu z prądem elektrycznym (zwykle przy 12 V DC) pozwala centrali alarmowej wykryć usterkę w tej strefie lub obwodzie. Tego typu czujniki są bardzo powszechne i można je znaleźć bezpośrednio w centrali alarmowej, albo można je znaleźć w bezprzewodowych stykach drzwi lub okien jako podzespoły.

Pasywne czujniki podczerwieni

Pasywny detektor ruchu na podczerwień jest jednym z najczęstszych czujników spotykanych w środowisku gospodarstw domowych i małych firm. Oferuje niedrogą i niezawodną funkcjonalność. Termin pasywny odnosi się do faktu, że detektor nie wytwarza ani nie promieniuje własną energią, działa całkowicie poprzez wykrywanie energii cieplnej wydzielanej przez inne obiekty. Ściśle mówiąc, czujniki te nie wykrywają ruchu, wykrywają natomiast nagłe zmiany temperatury w danym punkcie. Gdy intruz wchodzi przed czujnikiem, temperatura w tym miejscu wzrośnie od temperatury pokojowej do temperatury ciała, a następnie z powrotem. Ta szybka zmiana uruchamia wykrywanie.

Przeczytaj:  Dlaczego masz kaca?

Detektory infradźwiękowe

Detektor infradźwiękowy działa poprzez wykrywanie infradźwięków lub fal dźwiękowych o częstotliwościach poniżej 20 herców. Dźwięki o tych częstotliwościach są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Dzięki swoim nieodłącznym właściwościom infradźwięki mogą pokonywać odległości setek kilometrów. Sygnały infradźwiękowe mogą wynikać z wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, fal grawitacyjnych, otwierania i zamykania drzwi. Cały system detekcji infradźwiękowej składa się z następujących elementów: głośnik (czujnik infradźwięków) jako wejście mikrofonowe, filtr częstotliwości rzędu, przetwornik analogowo-cyfrowy (A/D), a na końcu MCU, który służy do analizy zarejestrowany sygnał.
Za każdym razem, gdy potencjalny intruz próbuje wejść do domu, sprawdza, czy jest zamknięty i zablokowany, używa narzędzi na otworach i wywiera nacisk, tym samym tworzy wibracje dźwiękowe o niskiej częstotliwości. Takie działania są natychmiast wykrywane przez detektor infradźwięków przed włamaniem intruza.

Detektory ultradźwiękowe

Używając częstotliwości od 15 kHz do 75 kHz, te aktywne detektory przesyłają ultradźwiękowe fale dźwiękowe, które są niesłyszalne dla ludzi. Zasada przesunięcia Dopplera jest podstawową metodą działania, w której wykryta zostaje zmiana częstotliwości z powodu ruchu obiektu. Dzieje się tak, gdy obiekt musi powodować zmianę częstotliwości ultradźwięków w odbiorniku w stosunku do częstotliwości nadawczej. Detektor ultradźwiękowy działa przez nadajnik wysyłający sygnał ultradźwiękowy do obszaru, który ma być chroniony. Fale dźwiękowe są odbijane przez obiekty stałe (takie jak otaczająca podłoga, ściany i sufit), a następnie wykrywane przez odbiornik. Ponieważ fale ultradźwiękowe są przesyłane przez powietrze, obiekty o twardej powierzchni mają tendencję do odbijania większości energii ultradźwiękowej, podczas gdy miękkie powierzchnie pochłaniają większość energii.

Przeczytaj:  Ministerstwo Zdrowia w końcu porozumiało się z rezydentami – jest przełom w mediacji z młodymi lekarzami

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę asmex.pl – Profesjonale Centrum Zabezpieczeń.

 Rodzaje czujników w systemach alarmowych