Koronawirus: zasiłki, ulgi i dopłaty – przegląd dostępnych świadczeń w 2021 roku

koronawirus
Popularnym tematem jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas pandemii. Na co jednak mogą liczyć osoby prywatne, które zachorowały na koronawirusa, z powodu kwarantanny nie mogą pracować albo miejsce, w którym pracują, zostało zmuszone zawiesić działalność? Zapoznaj się z przeglądem świadczeń związanych z koronawirusem, z których w tym roku możesz skorzystać.

Objawy koronawirusa są na tyle uciążliwe, że trudno, a wręcz niemożliwe jest, aby pracować. Wysoka gorączka, duszący kaszel, utrata węchu i smaku oraz przewlekłe zmęczenie mocno dają się we znaki. Kiedy pracujesz stacjonarnie, to oczywiście ryzyko zarażenia jest zbyt wysokie i nie można mieć kontaktu z pracownikami. Warto wiedzieć, że jeżeli jednak wykonujesz swoje obowiązki zdalnie, to również możesz liczyć na zwolnienie lekarskie.

Zasiłek na kwarantannie

„Jeśli z powodu kontaktu z osobą zarażoną musisz przebywać na kwarantannie i nie możesz pójść do pracy, należy Ci się wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Dotyczy to osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym w związku z umową o pracę, umową zlecenie albo własną działalnością gospodarczą. Wynagrodzenie wypłaca pracodawca przez pierwszych 14 dni, a od 15. dnia nieobecności w pracy ten obowiązek przejmuje ZUS. Można liczyć na 80% wynagrodzenia od podstawy wymiaru, czyli płacy zasadniczej brutto, wynagrodzenia urlopowego i za nadgodziny, dodatku stażowego lub funkcyjnego oraz premie, które zostały przyznane za osiągnięcia czy zasługi” – wyjaśnia specjalista z Aasa dla Biznesu, instytucji finansowej oferującej pożyczki dla firm na start i rozwój działalności.

Aby otrzymać od ZUS-u zasiłek chorobowy, trzeba przez 30 dni podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (dotyczy pracowników). Przedsiębiorcy, ale też ci pracujący w jednym miejscu, ale w ramach kontraktu B2B, muszą płacić składki przez przynajmniej 90 dni.

Świadczenie postojowe

Świadczenia postojowe w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 obowiązują tylko dla wybranych branż. Postojowe dla pracowników jest wypłacane więc w tych firmach, które mają następujące kody PKD, które dotyczą ich przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Przeczytaj:  Koronawirus a odporność

Na stronie biznes.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój pracodawca działa w branży objętej świadczeniami postojowymi. Głównie jest to gastronomia, rozrywka, rekreacja, sprzedaż detaliczna, catering, transport i sport.

Dodatkowe warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać ZUS postojowe są następujące:

  • przychód z działalności był niższy o min. 40% w następstwie wystąpienia koronawirusa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,
  • do końca trzeciego kwartału 2019 roku zostały uregulowane składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
  • firma nie kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości,
  • firma nie jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

„Ile wynoszą świadczenia postojowe ZUS dla pracowników? Jest to kwota 2 000 zł miesięcznie na jedną osobę (zatrudnioną na umowę o pracę lub umowę zlecenie), wypłacane przez 3 miesiące. Świadczenia wypłaca ZUS. Wniosek o postojowe należy złożyć do 28 lutego 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dokumentu nie składa pracownik, tylko firma” – tłumaczy ekspert finansowy z Aasa dla Biznesu.

Postojowe – umowa zlecenie

W ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 osoby pracujące na umowy cywilnoprawne (w tym na umowę zlecenie) mogą zgłosić się o dodatkowe wsparcie do ZUS. Wnioski o postojowe można składać od 15 stycznia 2021 roku, aby jednorazowo otrzymać 2 080 zł. Warunki są następujące:

  • trzeba uzyskiwać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w Tarczy Antykryzysowej 6.0.,
  • nie mieć innego niż ta umowa tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, które wylicza ZUS.
Przeczytaj:  Ponad 29 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce. 440 nowych przypadków

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem w czasie pandemii

Rząd zdecydował się także przedłużyć zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą chodzić do pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem. Jest on wypłacany tylko wówczas, gdy placówka, do której uczęszcza dziecko (żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła, placówka pobytu dziennego) jest nieczynna z powodu COVID-19 albo zakres jej działania jest ograniczony.

Przypomnijmy, że żłobki, przedszkola i szkoły dla klas I – III są już otwarte. Na zasiłek możesz liczyć więc tylko wtedy, gdy wykryto lokalne ognisko koronawirusa i placówka musiała zostać zamknięta. Nie ma możliwości otrzymania pieniędzy tylko dlatego, że nie chcesz posyłać dziecka na zajęcia.

Koronawirus a zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września 2020 roku została podwyższona kwota zasiłku dla bezrobotnych, a do stażu pracy wliczony jest czas nawet pracowania w niepełnym wymiarze godzin i z płacą poniżej najniższej krajowej, jeśli takie cięcia etatów wynikały z pandemii koronawirusa.

Kwota zasiłku jest uzależniona od łącznego stażu pracy. Jest wyższa w ciągu pierwszych 90 dni, a potem spada.

Koronawirus a dopłaty do czynszu

Jeżeli koronawirus dotknął Cię swoimi ekonomicznymi skutkami, to możesz starać się o dopłatę do czynszu. Wnioski można składać w swojej gminie do 31 marca 2021 roku. Standardowo możesz dostać dodatek mieszkaniowy powiększony o tę dopłatę. Warto wiedzieć, że świadczenie należy się tylko osobom, które wynajmują lub podnajmują lokal, a nie tym, którzy zajmują własne mieszkanie.