Jakie powinny być pojemniki na odpady medyczne?

Warto przeczytać

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku odpady medyczne muszą być zbieranie, magazynowane i przetwarzane w określony sposób. Nie ma w tym względzie dowolności. Wcześniej kwestie te były dość słabo regulowane, co nierzadko prowadziło do poważnych zaniedbań skutkujących ogromnym zagrożeniem. Obecnie w placówkach medycznych stosowane są pojemniki na odpady medyczne, które są odpowiednio oznaczone. Spełniają one szereg norm i pozwalają na bezpieczne gromadzenie odpadów medycznych zanim zostaną z placówki usunięte.

Jaki kolor mają pojemniki na odpady medyczne?

Mówiąc o pojemnikach na odpady medyczne, należy pamiętać, że różnią się one kolorem. To właśnie barwa wskazuje na to, jakie odpady możemy w pojemniku umieszczać. Wyróżnia się pojemniki na odpady medyczne:

  • czerwone;

  • żółte;

  • inne niż żółte i czerwone.

Pojemniki w kolorze czerwonym przeznaczone są na wszelkie części ciała, organy, a także krew i pojemniki, w których była na przechowywana. To do nich wrzucane są również wszystkie te odpady, które określane są mianem zakaźnych. Do pojemników żółtych mogą trafiać chemikalia i odczynniki chemiczne, amalgamaty dentystyczne oraz leki cytotoksyczne i cytostatyczne. Pojemniki w innych kolorach niż żółty i czerwony przeznaczone są na narzędzia chirurgiczne zabiegowe i opatrunki gipsowe. Do nich wrzuca się leki inne niż te, które muszą być umieszczane w pojemnikach żółtych. Również pościel i pieluchy powinny być wyrzucane do tych pojemników.

Przeczytaj:  Choroba lewego

Jakie cechy muszą posiadać pojemniki na odpady medyczne?

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, jakie cechy muszą posiadać pojemniki na odpady medyczne, aby można było je użytkować. Mówiąc o pojemnikach na odpady medyczne, należy podkreślić, że muszą one być odporne na działanie wilgoci. Niedopuszczalne jest, aby były na nią wrażliwe. Muszą również dobrze znosić działanie środków chemicznych. Wszystkie pojemniki na odpady, które dopuszczone są do użycia w placówkach służby zdrowia powinny być także wystarczająco sztywne. Ważne jest, aby niemożliwe było ich przebicie. Chodzi o to, aby znajdujące się w nich odpady były odpowiednio chronione.

Jak muszą być oznaczone pojemniki na odpady medyczne?

W przypadku pojemników na odpady bardzo ważne jest ich odpowiednie oznaczenie. Wszystkie pojemniki na odpady muszą mieć na sobie kod odpadów. Jego zadaniem jest określenie zawartości. Wystarczy przeczytać kod, aby dowiedzieć się, co znajduje się wewnątrz pojemnika. Ważne jest także podanie nazwy i adresu placówki, w której odpady powstały. Niemniej istotny jest czas otwarcia i zamknięcia pojemnika. Przestrzeganie tych wskazówek zapewnia bezpieczeństwo, a jednocześnie chroni przed wysokimi karami finansowymi.